4 Alasan Penetapan Bunga Deposito Bank

Bunga deposito bank sendiri adalah harga beli yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah pemilik simpanan.